Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vízi közlekedési szabályok

azaz KRESZ szörfösöknek

 

   A vízi közlekedés szabályait ugyanúgy, mint a közúti szabályokat, paragrafusokba foglalták. Az itt leírtak azonban csak azokat a legfontosabb szabályokat tartalmazzák, amelyek ismerete szörfözés közben fontos és hasznos lehet számunkra.

Részletes szabályok a lap alján

Mindjárt érdemes leszögezni, hogy a szörfös felelősséggel tartozik nemcsak saját maga, hanem mások épségért is. A vízi közlekedés szabályait köteles betartani, valamint veszélybe, bajba jutott társain köteles segíteni. Bizonyos esetekben, kizárólag vészhelyzetek elkerülésére (pl. ütközés) azonban eltekinthetünk a szabályok betartásától. A vízen ugyanúgy, mint a szárazföldön, udvariassággal sokkal többre megyünk, mint erőszakkal.

A fürdőzők között tilos szörfözni!

De vannak esetek, amikor másként nem tudunk vízre szállni. Ezért a legrövidebb úton hagyjuk el a strand területét, és a fürdőzőktől megfelelő távolságban szörfözzünk!

Szörfünk a szabályok szerint vitorlás vízi sporteszköznek minősül ,ezért kötelesek vagyunk kitérni (nagy) hajók útjából, számukra biztosítani kell a menetirányukhoz, manővereikhez szükséges teret, ugyanakkor gépi erővel hajtott csónak köteles kitérni a szörf elől. Vízibiciklit, gumicsónakot, csónakot, matracot, úszó embert biztonságos távolságban kerüljük ki. A béke érdekében a horgászokat is kerüljük el. A szörfös leggyakrabban azonban társaival találkozik a vízen, ezért számára legfontosabbak a kikerülési szabályok. A kitérés szabályait a vízi közlekedés előírásai határozzák meg.


Alapvető kitérési szabályok

Ha két, vagy több szörf (vitorlás hajó) úgy közelít egymáshoz, hogy fennáll az ütközés veszélye, kötelesek kitérni egymás útjából a következők szerint:
1. Ha különböző oldalról kapják a szelet, tehát különböző csapáson közlekednek, akkor a jobb csapáson (backboard) levőnek van elsőbbsége. Jobb csapáson az a szörf közlekedik, amelyiknek vitorlája a menetirányt tekintve a szörf bal oldalán van. Egyszerűbben: akkor haladunk jobb csapáson, amikor a jobb kezünk van elől, vagyis közelebb az árbochoz.
2. Ha a szörfök ugyanarról az oldalról kapják a szelet, vagyis azonos csapáson közlekednek, akkor a szél alatti, "élesebben haladó" szörf élvez elsőbbséget.
3. Előzéskor a megelőzött szörfnek van elsőbbsége.

 

Itt kell megjegyezni, hogy az útjogos szörf viszont nem változtathat úgy útirányt, hogy azzal akadályozza a másik szörf kitérését.

Sok esetben tanácsos az útjogos szörfnek lemondani az elsőbbségéről és már jó messziről határozottan irányt változtatni, hogy elkerülje az ütközést. A billegő szörföst a siklásban lévő mindenképpen kerülje ki, még akkor is, ha útjogos! Fordulás előtt okvetlen győződjünk meg arról, hogy nem kanyarodunk a mögöttünk jövő elé! Összefoglalva tehát, bal csapáson fokozottan figyeljünk, manőver előtt mindig nézzünk körül!

A súlyos balesetek mind elkerülhetők egy kis figyelemmel, udvariassággal, no meg a szabályok betartásával.


_____________________________________________                              

A vízi közlekedés rendjéről szóló jogszabály [39/2003.(VI.13.) GKM rendelet] minket, szörfösöket leginkább érintő részei:

 

Fogalommeghatározások

 II. Rész 1. Fejezet 1.01 cikk

i) vitorlás vízi sporteszköz - a legalább 3 m2 névleges vitorlafelületű vízi sporteszköz,

 

A mentőmellény használatáról

 II. Rész 4. Fejezet 4.07 cikk - A csónak és a vízi sporteszköz használata

3. Vízen levő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tartózkodó úszni nem tudó, valamint 16 évnél fiatalabb személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.

 

A Balatonra vonatkozó részletes szabályok

II. Rész 4. Fejezet 4.07 cikk - Vízi járművek közlekedése

4. Vitorlás vízi sporteszköz

a) a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot el nem érő szélnél a parttól számított legfeljebb 1500 m,

b) a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot elérő, de a 8 fokozatot el nem érő szél esetén a parttól számított legfeljebb 200 mszéles vízterületen - kivéve a kijelölt fürdőhely területét - közlekedhet,

c) a Beaufort-skála szerinti 8. fokozatot elérő vagy azt meghaladó szél esetében - a szükséghelyzet kivételével - nem közlekedhet.

 

A vonatkozó jogszabályok teljes szövege elérhető az alábbi linkekre kattintva:

A vízi közlekedés rendjéről

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól